- - - - - -
hétfő, 24 június 2024

 

 

A család-és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának feltételei:

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó alapellátási feladatokat lát el a családok megsegítése, a gyermekek egészséges fejlődésének-, veszélyeztetettségük megelőzésének és megszűntetésének biztosítása érdekében. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes formában biztosított.  A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál jelenleg 13 főállású munkatárs végez szociális segítő tevékenységet (1 fő szakmai vezető,  12 fő családsegítő).

 

Ellátási területünk:

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szekszárdon és a társult településeken élők számára nyújt szolgáltatást.

Kollégáink az alábbi társult településeken biztosítják a szociális segítő tevékenységet:

 • Szedres (Dávidné Pilisi Magdolna – családsegítő)
 • Pörböly (Dávidné Pilisi Magdolna – családsegítő)
 • Várdomb (Dávidné Pilisi Magdolna – családsegítő)
 • Báta (Nagy Anikó Dóra, Kincses Ibolya – családsegítők)
 • Őcsény (Nagy Krisztina – családsegítő)
 • Decs (Király Zsuzsanna – családsegítő)
 • Szálka (Nánai Máté – családsegítő)
 • Sióagárd (Nánai Máté – családsegítő)

Szakmai tevékenységünket a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel szorosan együttműködve végezzük.

 

A szolgáltatás célcsoportja:

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait a 0-99 éves korosztály számára szervezi és biztosítja. Célunk a lakosság test-lelki egészségének megóvása, a felmerülő - szociális, egészségügyi, mentális, kapcsolati szinten jelentkező - problémák és hátrányok mérséklése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése és az esetlegesen fejlesztésre szoruló készségek megerősítése.

 

Szolgálatatásaink:

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét, az 1997. évi XXXI. évi törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban Gyvt.), a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, illetve az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján végzi.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége az alábbi feladatok ellátására terjed ki:

 • veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet,
 • tájékoztatási feladatot lát el, melynek körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt és szolgáltat,
 • feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok és személyek körét, miután személyesen felkeresve tájékoztatja őket a család-és gyermekjóléti szolgáltatás tartalmáról,
 • szociális segítő munkát végez
  • ellátásokhoz való hozzájutás elősegítése,
  • természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás,
 • általános tanácsadást nyújt
  • szociális
  • életvezetési
  • mentális
  • háztartásgazdálkodási,
 • szociális segítő munkát végez - gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal,
 • kríziskezelést végez,
 • eseti gyámként kirendelhető a Szolgálat családsegítő munkatársa,
 • a menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítése,
 • közösségfejlesztő programokat szervez,
 • egyéni-és csoportos készségfejlesztést végez,
 • csoportmunkát végez,
 • elősegíti és támogatja önsegítő csoportok szerveződését és működését,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
 • közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti, vagy rendszeres juttatás, célzott és ellenőrzött elosztásában,

 

További feladataink közé tartozik a lakosság és ügyfeleink számára

 • hasznos szabadidő eltöltésére irányuló - programok, közösségi események, prevenciós foglalkozások szervezése.

(Családi nap, Ünnepekhez kötődő gyermekfoglalkozások, Tematikus készségfejlesztő, Önsegítő csoportok)

Intézményünk szabadidős és prevenciós programjait, a Humánszolgáltató Központ részegységeivel együtt szervezi. Programjainkon a részvétel ingyenesen biztosított.

 

 • adományok gyűjtése, közvetítése, koordinálása intézményünk kliensei számára krízisellátásként, havi rendszerességgel szervezett adománynapok és cserebere napok- és egyéb – alkalomhoz kötődő – formában.

 

Szórólap

 

A képre kattintva letölthető a szórólap.