- - - - - -
szombat, 25 május 2024

„A világnak te csak valaki vagy, de valakinek te vagy a világ.”

Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
 

Szekszárd, Szent István Tér 10. 
Telefon: 74/511-474, 74/511-481, 74/511-482 
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

készenléti telefon: 06-30/229-4290

(mely 0-24 órában hívható problémás helyzet, krízis esetén)

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységét az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NM rendelet szerint végzi.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási körzetében élő gyermekek, családok szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek, szülő, család panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. A munkatársak (családsegítők és esetmenedzserek) együttműködési megállapodás, cselekvési terv, valamint egyéni/családi gondozási-nevelési terv alapján végzik a szociális segítő munkát.

 

Szolgáltatás célja

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával

 • szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
 • családban történő nevelkedésének elősegítését,
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
 • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ellátási terület

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységét, valamint a speciális szolgáltatásait Szekszárd járás területén:

 

Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kistormás, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Várdomb településeken nyújt szolgáltatásokat.

 

Nyitva tartás

Ügyfélfogadás:    Hétfő             8-1600

                            Kedd             8-1600

                           Szerda           8-1600

                          Csütörtök        8-1600

                             Ezen a napokon ügyeleti idő keretében ügyfélfogadás: 1600 - 1730

 

 

A szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltatások figyelembevételével a kapcsolatfelvétel személyesen, levélben vagy telefonon történhet, azaz hatósági intézkedés esetén a kapcsolatfelvétel a hatósági előírásoknak megfelelően – előre értesített formában történnek meg első alkalommal.

 

A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, munkatársainkra titoktartási kötelezettség vonatkozik. Továbbá az adatvédelemi szabályozók és a 2018. januárban bevezetett GDPR alapján kezeljük a velünk kapcsolatban állók adatait.

 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a járási gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi.

Védelembe vétel esetén az illetékes gyámhivatal ügyintézője kötelezi a családot a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal (esetmenedzser) való együttműködésre.

 

Szolgáltatásaink igénybevétele minden esetben ingyenes.

 

Szolgáltatásaink a hatósági intézkedés kapcsán

 • Tájékoztatás a gyermeki jogokról, 
  ◦ a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról.
 • Tanácsadás 
  ◦ családtervezési, 
  ◦ nevelési, 
  ◦ egészségügyi, 
  ◦ mentálhigiénés és 
  ◦ a káros szenvedélyek megelőzését célzó, 
  ◦ szociális, 
  ◦ életvezetési, 
  ◦ mentálhigiénés, 
  ◦ pszichológiai, 
  ◦ jogi és 
  ◦ ügyintézési problémák megoldásához.
 • Támogatjuk 
  ◦ a helyben el nem érhető tanácsadásokhoz való hozzájutást.
 • Észlelő és jelzőrendszer működtetése, koordinálása a gyermekek mindenek felett álló érdekében.
 • Elősegítjük a családi konfliktusok kezelését, megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
 • A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közreműködik a családok és gyermekek, felnőttek szabadidős programjainak megszervezésében.

 

 

Az egyéb, speciális szolgáltatásainkról, valamint azok igénybevételéről információ kérhető személyesen, illetve telefonon a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5. szám alatt) címén, illetve (Telefon: 74/511-474, 74/511-481, 74/511-482) telefonszámán.

 

További tájékoztatók:

A gyermekjóléti szolgáltatásról - Letölthető PDF állomány 
Az óvodai és iskolai szociális munkáról - Letölthető PDF állomány
A kórházi szociális munkáról - Letölthető PDF állomány
A kapcsolattartási ügyeletről - Letölthető PDF állomány
A gyermekbántalmazásról - Letölthető PDF állomány
A gyermek és szülői jogokról és kötelezettségekről - Letölthető PDF állomány
A szülő gyermek kapcsolattartásról - Letölthető PDF állomány
A közvetítői eljárásról - Letölthető PDF állomány
A telefonügyeletről - Letölthető PDF állomány

A hozzátartozók közötti erőszakról - Letölthető PDF állomány
Házirend - Letölthető PDF állomány