- - - - - -
hétfő, 24 június 2024

Felépítése:

 

A Humánszolgáltató Központnál 2014.06.19.-i alakuló ülésen 14 fővel jött létre szakszervezeti csoport. A tagok egyhangú szavazással döntöttek a csoport megalakulásáról és csatlakozásáról a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének Tolna megyei Balassa János kórház alapszervezetéhez. A szakszervezeti csoport a megalakulásakor szakszervezeti bizalmit választott, akinek mandátuma határozatlan időre szól, lemondással vagy visszahívással szűnik meg. A szakszervezeti bizalmi, részt vesz a kórházi alapszervezet munkájában, képviseli a csoportot a bizalmi testületi üléseken és egyéb szakszervezeti rendezvényeken teljes jogú tagként, szavazati joggal.

 

Feladata:

 

A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat a munkáltatóval vagy ennek érdekképviseleti szervezetével szemben anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje. A szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás alapján - gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni. A szakszervezetek a munkavállalók érdekében kifejtett tevékenysége csakis a munkavállalói érdekek érvényesítésére szolgálhat.

A szakszervezet és a munkáltató együttműködését a Kollektív Szerződés szabályozza jogszabályi keretek között.