- - - - - -
szombat, 25 május 2024

Hajléktalanok átmeneti szállása

 

A szolgáltatás célja

A szolgáltatás feladata az önellátásra képes hajléktalan személyeknek számára biztosítani

  1. a) lakhatási szolgáltatást, vagy
  2. b) lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát).

Azoknak a személyeknek az esetében, akiknek az

  1. a) idegenrendészeti, kitoloncolási, menekültügyi őrizete megszűnt,
  2. b) az idegenrendészeti hatóság vagy a menekültügyi hatóság által fenntartott intézményben, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt kijelölt helyen, vagy a menekültügyi eljárásban elrendelt kötelező tartózkodási helyen, vagy szálláshelyen való tartózkodása megszűnt, vagy
  3. c) idegenrendészeti vagy menekültügyi eljárásban az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által fenntartott intézmény kijelölt helyen való tartózkodási helyként vagy szálláshelyként nem jelölhető ki

és az Szt. 4. § (3) bekezdése alapján hajléktalannak minősül az ellátás keretében kizárólag lakhatási szolgáltatás és tisztálkodási lehetőség biztosítható.

Cél a lecsúszás megakadályozása, a társadalmi integráció, reintegráció, a munkavállalás és a tartós lakhatás megteremtésének elősegítése.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

A hajléktalanok átmeneti szállása biztosítja: az éjszakai pihenési lehetőséget; a személyi tisztálkodásra szolgáló helyiséget; az étel melegítésére, étkezésre szolgáló helyiséget; a betegek elkülönítésére szolgáló helyiséget; a közösségi együttlétre szolgáló helyiséget; az ellátást igénybe vevő ruházatának tisztításához szükséges feltételeket (mosási lehetőség); a kliens személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését; elsősegély nyújtásához szükséges felszerelést (elsősegélynyújtó felszerelést).

Szociális és mentális gondozás körében nyújtott szolgáltatások: esetkezelés; az átmeneti szállóról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség; az intézményen belüli közösségi élet szervezése; szabadidős eltöltésének segítése; a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése; a szociális ügyintézés segítése; mentálhigiénés gondozás.

Az ellátás igénybe vehető az év minden napján, 16 órától másnap reggel 8 óráig.

Nyújtott szolgáltatási elemek: Lakhatás. Tanácsadás. Esetkezelés. Gondozás. Készségfejlesztés. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése. Az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás.

 

Az ellátottak köre

A településen életvitelszerűen tartózkodó, tizennyolcadik évüket betöltött hajléktalan személyek, akik magyar állampolgárok, bevándorlási engedéllyel rendelkeznek, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre vagy a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Az ügyfelek személyes megkeresése révén. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Kérelemmel igényelhető. A szolgáltatás térítési díj köteles – az első 30 nap kivételével -, a Szekszárd M.J.V. önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint.

 

 

 

Éjjeli menedékhely

 

A szolgáltatás célja

A szolgáltatás feladata, hogy éjszakai pihenési lehetőség biztosítsa a hajléktalan személyek számára, valamint krízishelyzetben szállás biztosítása az arra rászorulónak.

A szolgáltatás célja a megelőzés, valamint az ártalomcsökkentés az éjszakai menedék, az éjszakai pihenés és a fedett helyre való behúzódás lehetőség biztosítása révén.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

Az éjjeli menedékhely lakhatási szolgáltatással összefüggően biztosítja: az éjszakai pihenési lehetőség; a személyi tisztálkodásra szolgáló helyiségek: nemenként elkülönített zuhanyzó áll rendelkezésre; az étel melegítésére, étkezésre szolgáló helyiséget; az ellátást igénybe vevő ruházatának tisztításához szükséges feltételeket (mosási lehetőség); a kliens személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését; elsősegély nyújtásához szükséges felszerelést (elsősegélynyújtó felszerelést).

Szociális és mentális gondozás körében nyújtott szolgáltatások: szociális információk biztosítása; az ellátást igénybe vevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadás (jogosultság megállapítására vonatkozó tanácsadás); a szociális ügyintézés segítése; mentálhigiénés gondozás.

Az ellátás igénybe vehető az év minden napján, 16 órától másnap reggel 8 óráig.

Nyújtott szolgáltatási elemek:

Az éjjeli menedékhely nem nyújt szociális munkát (vonatkozó szakmai rendelet alapján).

 

Az ellátottak köre

A településen életvitelszerűen tartózkodó, tizennyolcadik évüket betöltött hajléktalan személyek, akik magyar állampolgárok, bevándorlási engedéllyel rendelkeznek, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre vagy a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Az ügyfelek személyes megkeresése révén. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Szóbeli kérelemmel igényelhető. Térítési díj nincsen.

 

 

 

 

Nappali melegedő

 

A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson hajléktalan személyek részére a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

A nappali melegedő biztosítja: pihenési lehetőség; tisztálkodási lehetőség; mosási lehetőség; közösségi együttlétre szolgáló helyiséget; ételmelegítési és ételfogyasztási lehetősége; szabadidős programok szervezése; tanácsadás; szociális ügyek intézése; munkavégzés lehetőségének szervezése, megteremtése, munkaközvetítés; életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése; esetkezelés.

Az ellátás igénybe vehető az év minden napján, 8 órától 18 óráig.

Nyújtott szolgáltatási elemek: Tanácsadás. Készségfejlesztés. Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás. Étkeztetés. Esetkezelés. Felügyelet. Gondozás. Közösségi fejlesztés.

 

Az ellátottak köre

A településen életvitelszerűen tartózkodó, tizennyolcadik évüket betöltött hajléktalan személyek, akik magyar állampolgárok, bevándorlási engedéllyel rendelkeznek, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre vagy a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Az ügyfelek személyes megkeresése révén. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Szóbeli kérelemmel igényelhető. A szolgáltatás ingyenesen, térítési díj fizetése nélkül vehető igénybe.

 

 

 

 

Népkonyha

 

A szolgáltatás célja

Az ellátás célja, hogy azon hajléktalan személyek számára, akik önmaguk részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani az étkezést, legalább napi egyszeri, létfontosságú, meleg ételt biztosítson.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

A népkonyha biztosítja: A szolgáltatás alkalmi jelleggel, és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít. A biztosított étel jogszabályokban előírt kalória- és tápanyag tartalmú. Az intézmény kézmosás/szárítási lehetőséget, valamint nemenkénti illemhelyeket biztosít az ügyfelek részére. Az étkezéshez szükséges evőeszközöket és étkészletet a szolgáltatást nyújtó bocsátja a kliensek rendelkezésére.

Az ellátás igénybe vehető az év minden munkanapján 11:30-tól 13:30-ig.

Nyújtott szolgáltatási elemek: Étkeztetés.

 

Az ellátottak köre

A településen életvitelszerűen tartózkodó, tizennyolcadik évüket betöltött hajléktalan személyek, akik magyar állampolgárok, bevándorlási engedéllyel rendelkeznek, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre vagy a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Az ügyfelek személyes megkeresése révén. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Kérelemmel igényelhető. A szolgáltatás ingyenesen, térítési díj fizetése nélkül vehető igénybe.

 

 

 

 

Utcai szociális munka

 

Az utcai szociális munka célja

Az utcai szociális munka célja, feladata az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás.

 

A feladatellátás szakmai tartalma

Terepmunka. Területbejárás – az ellátási terület fontosabb területeinek heti legalább egyszeri bejárása. Rendszeresen bejárásra kerülnek a hajléktalanok által lakott helyek. Felderítés - a hajléktalan személyek felkutatása. Új helyek felkutatása saját elképzelések alapján, valamint lakossági bejelentésekre. Helyzetük, életkörülményeik figyelemmel kísérése (elsősorban közterületek, pincék, lépcsőházak, tanyák). Bejelentések fogadása. Háttériroda működtetése – nap szinten 1-2 órában ügyfélfogadás. Szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, ellátás kezdeményezése, illetve a szükséges intézkedés megtétele helyzete javítása érdekében. Tájékoztatás, információnyújtás, tanácsadás (különösen jogosultságokról, intézményi ellátási lehetőségekről, jogi tanácsadóhoz juttatás, életvezetés). Szociális ügyintézés - segítség nyújtás a rászoruló hajléktalan személyek aktuális hivatalos ügyeinek intézésében. Szolgáltatás nyújtása (takaró, ruha, konzerv, egyéb élelmiszer, gyógyszer), ártalomcsökkentés. Szociális munka egyénekkel (kizárólag az ügyfél kezdeményezésére, szóbeli megállapodással). Mentális segítségnyújtás (kompetenciahatárokat betartva). Krízisintervenció – veszélyhelyzetben a szükséges intézkedések megtétele. Munkavállaláshoz nyújtott segítség. Társadalmi reintegráció elősegítése. Esetkezelés. Szállítás.

Egyaránt fontos a hajléktalan emberek ellátáshoz juttatása, valamint a szolgáltatások utcára való kivitele.

Utcai szociális munka igénybe vehető az év minden munkanapján, nyolc órától tizenhat óráig.

Ellátási terület: Szekszárd, Bátaszék, Őcsény, Decs, Szálka, Zomba, Harc települések.

Nyújtott szolgáltatási elemek: Megkeresés.  Tanácsadás. Gondozás. Esetkezelés. Szállítás.

 

Az ellátottak köre

Azon hajléktalan személyek, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.

A településen – Szekszárd, Bátaszék, Őcsény, Decs, Szálka, Zomba, Harc – életvitelszerűen közterületen tartózkodó, tizennyolcadik évüket betöltött hajléktalan személyek, akik magyar állampolgárok, bevándorlási engedéllyel rendelkeznek, a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre vagy a magyar hatóság által menekültként elismert személyek.

 

Az ellátás igénybevételének módja

Az ügyfelek személyes megkeresése révén. Lakossági vagy egyéb jelzés alapján történő megkeresése alapján. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Szóbeli kérelemmel igényelhető. A szolgáltatás ingyenesen, térítési díj fizetése nélkül vehető igénybe.

 

 

Felvételi dokumentáció

Házirendek